אייל קולין

חברת מסרים בניהולה של הגב' טלי גת תרמה ממרצה ומזמנה לעזור בארגון החומר התוכני של עמותת קשת בענן לטובת אתר האינטרנט של העמותה.

במשך שעות רבות ותכתובות חוזרות ונשנות, נוסחו במלאכת מחשבת הדגשים הראויים, הניסוחים המדויקים, כמו גם הקישורים הראויים שיש בהם לתמוך בפעילות החשובה של העמותה.

אתר אינטרנט הינו המראה של כל עמותה, והשער דרכו יכולים תורמים לתרום ולהירתם לפעילות העמותה .
קשה להמעיט בערכו של הכלי לקידומו של כל גוף ציבורי .

העבודה הרבה שנעשתה לא נעלמה מעיני ואל כך תודתי והוקרתי.

אני ממליץ בכל לב על שירותיה של טלי גת וחברת מסרים ובטוח כי כל מי שישכור את שירותיה יברך וישמח על התוצאה המוגמרת והמדויקת.

בכבוד רב
אייל קולין
מנכ"ל עמותת קשת בענן