Open-Menu
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הערכות למצגת עסקית בחו"ל

מצגת עסקית בחו"ל משמשת על פי רוב כאשר נוסעים להיפגש עם לקוח פוטנציאלי. כאשר אנחנו בחו"ל ולא נמצאים במגרש הביתי שלנו אנו מחויבים להיערך לכל הסיטואציה כאילו היא חד פעמית ואינה ניתן לתיקון (ולרוב כך הדבר)!

מצגות עסקיות בחו"ל – על שום מה?

כלי המחשה פשוט – מצגת עסקית ניתן להציג בכל מקום על גבי המחשב הנייד. שימוש בבארקו והצגה על מסך עדיפים אולם גם מחשב נייד מספק.

"סטיות" מינימאליות מהנושא והצגה מובנית – הכנה של מצגת מובנית תאפשר כמעט לכל מציג להצליח במשימה. ההכנה המוקדמת מאפשרת להציג מסרים קולעים המוצגים באופן הגיוני וממוקד מטרה. היא מאפשרת להימנע מסטיות ומבזבוז זמן וכמובן – מסיטה את תשומת הלב ממגרעות אישיות או מקצועיות.

אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני – מצגת עסקית מעוצבת, בה משולבים מסרים ממוקדים המותאמים לקהל היעד, היא נקודת מוצא מעולה ומרשימה לקשר עסקי…

לא מובן מאליו – מרבית אנשי העסקים, אינם מגיעים לפגישה עסקית בחו"ל עם מצגת עסקית מקצועית ולפיכך בעצם השימוש במצגת מקצועית מעוצבת יש חדשנות המעניקה לכל מציג ועסק ערך מוסף משמעותי.

אפקטיפי: מצגת עסקית מקצועית בחו"ל מקנה לך נקודות זכות… במיוחד כאשר רחוקים מהמשרד ומהאפשרות "להמשיך מחר את הפגישה או להשלים חוסרים מאוחר יותר" – מומלץ להתכונן ולהגיע ערוכים עם מצגת עסקית.

מצגת עסקית בחו"ל

תפריט נגישות