!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 1061948509 -->

אבי אברהם

שלום רב. במסגרת הקמת חברת CyberIL הוקם אתר אינטרנט חדש, כאשר הצורך המרכזי היה להציג את הרקע ומגוון השירותים והיכולות באופן ובמינון שיאפשר להכיר את החברה בצורה תכליתית ומקצועית. לצורך כתיבת ועריכת התכנים, נעזרנו בטלי גת מחברת מסרים.

מצאנו שותפה אמיתית לדרך, מקצועית מאוד ומחויבת לאתגר להקים אתר אינטרנט בלוח זמנים קצר מאוד ובאיכות המצופה. מעבר לכך, שמחנו לקבל "טיפים" מקצועיים מעבר למסגרת העבודה בה טיפלה, ועל כך תודה והערכה.

אבי אברהם, מנכ"ל החברה