!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 1061948509 -->

בני מרגליות

טלי שלום,
קבלתי ממך עתה את תוצר עשייתך ואני שמח אליו מאוד.
בקשתי ממך לסייע לי לקצר טקסט שיווקי ארוך ואת ערכת זאת מעל ומעבר לציפיותיי.
הבנת את רצונותיי, הבחנת בין עיקר לטפל, היית זמינה ומאוד מהירת ביצוע, ובעיקר העמדת מחדש את הטקסט באפן ממוקד וברור מאוד.
אשמח להיעזר בך גם בהמשך.

תודה רבה,
בני מרגליות