!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 1061948509 -->

יעל פאר

חברת מסרים שבראשה עומדת טלי גת, הייתה אמונה על הכתיבה של כל הטקסטים באתר של הסטודיו שלי. העבודה מול טלי התבצעה בצורה, יצירתית, משכילה, נעימה וטובה מאוד.

טלי הפגינה יכולת מקצועית גבוהה מאוד בכל הנוגע לכתיבה שיווקית, הייתה סבלנית מאוד וקשובה לבקשותיי תוך הפעלת שיקול דעת מקצועית.

לאחר שהאתר עלה לאוויר הוא זכה ועדיין זוכה לשבחים רבים על הטקסטים שבו, ואף כמות הפניות מהאתר גדלה באופן משמעותי.

בברכה,
יעל פאר