!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 1061948509 -->

ענת רוטמן

שלום, שמי ענת רוטמןויזל והנני מנהלת השיווק והפיתוח העסקי של חברת השתתפויות בנכסים המתמחה בניהול נכסים ומנהלת כיום כ 450,000 מ"ר בנייני משרדים, פארקים לוגיסטיים, מרכזים מסחריים, מבני תעשיה ומלאכה ועוד.

טלי עיצבה למספר חברים מענף הנדל"ן מצגות שיווקיות שונות אשר ענו על ציפיותיהם, ולפיכך גם אני החלטתי להיעזר בשרותיה. טלי עיצבה עבור חברת השתתפויות בנכסים מספר מצגות בהתאם לקהלי יעד המוצגות בפני חברות פרטיות וציבוריות, גופים מוסדיים, יזמים ועוד.

הליך הכנת המצגת באמצעות טלי גת ממסרים היה מקצועי וענייני. זכיתי לליווי צמוד, לעצות רלוונטיות ולסבלנות אין קץ. התוצאות משמשות אותי ואת החברה מדי יום ביומו – הן למשלוח באמצעות המייל והן לפרזנטציות "אחד על אחד". במקביל ערכה טלי מצגת בשפה האנגלית אשר שמשה אותנו בהצלחה ומשמשת אותנו בחבר הנאמנים ובפגישות עם גורמי נדל"ן מחו"ל.

בברכה
ענת רוטמן ויזל
מנהלת שיווק ופיתוח עסקי

השתתפויות בנכסים