!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 1061948509 -->

שוקי אלקלעי

פניתי אל טלי בבקשה לסייע לי במיקוד התכנים ובניסוח מחודש של דף הפרופיל העסקי שלי.
ביקשתי שיתקיים תהליך קצר ותכליתי שתוצריו יהיו זמינים ומידיים.
טלי בכישרונה למצות את העיקר מתוך הכלל ובהתאמת הניסוח לכוונה המדויקת שלי,
הצליחה בפגישה אחת קצרה ויעילה לגרום לכך שהפרופיל העסקי שלי יהיה מסמך שאני גאה להציגו ומרגיש שהוא מייצג נכונה את האופן שבו הייתי רוצה שלקוחותיי הנוכחיים והעתידיים יתפסו אותי.

מניסיוני בעבודה עם טלי "מסרים" זו מילה קצרה עם המון משמעות, יכולת וניסיון ענק

אני ממליץ בחום להעזר בשירותיה של טלי גם בעבודות "קטנות" ומהירות.

שוקי אלקלעי
מבט על – ייעוץ ופיתוח ארגוני