!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 1061948509 -->

תרצה יהודה, מרים איפרגן וצוות "אשירה"

לכבוד טלי גת, מרכזת ועורכת התוכניות וגיא שילוני, מנהל תחום מורשת ביד בן-צבי,

שותפים לדרך בתכנית "אשירה"

שלום וברכה.

עם סיום העבודה על הפעימה הראשונה של התכנית, אני מבקשת להודות לכם על העבודה הנפלאה שעשיתם בריכוז הדברים, בהקפדה על איכות העבודה ובמענה מיידי לכל הבקשות שלנו.

כפי שניתן לראות, קיבלנו תוצר נפלא שישמש ככלי חינוכי – ערכי למחנכים ולתלמידים במגזר החרדי. התכנית גדושה בתכנים מגוונים וערוכה בצורה ברורה, מדוייקת ומונגשת למורים, במידה רבה בזכות ההכוונה שלכם והמיקוד שלכם לאורך התהליך.

בהערכה רבה ובתודה!

תרצה יהודה, מרים איפרגן וצוות "אשירה"

המחוז החרדי