Open-Menu

הקשר בין עיצוב לתוצאות עסקיות / דוד קסירר

כמעצב העוסק בתקשורת חזותית אני נשאל לא פעם האם עיצוב משפיע על התוצאות העסקיות בתהליך השיווק והמכירה. התשובה הפשוטה היא "כן". התשובה המורכבת יותר היא "בהחלט כן"!

עיצוב עובד לרוב על מסרים לא ישירים וזאת בניגוד לטקסטים המעבירים מסרים ישירים. מכאן נגזר שעיצוב טוב תומך ומעצים את המסר המילולי בעוד עיצוב המשדר מסר הנוגד לטקסט, יכשיל את התהליך.

לדוגמה, בעל עסק המוכר מוצר גברי אך בוחר בעיצוב המבוסס על צבע ורוד. במקרה כזה תיווצר התנגשות בין המסרים המילוליים, המוכרים מוצר גברי, לבין אופן ההצגה בצבע הורוד הנתפס כנשי, המסר הכללי ייתפס כלא אמין ויכשיל את המהלך העסקי.
הטיפ שלי הוא אם כך: העיצוב אינו מיועד ללקוח כי אם ללקוחות של הלקוח. יש להתאים את העיצוב לקהל היעד ולשים בצד טעם אישי, העדפות או דעות קדומות. נסו לחשוב כמו הלקוחות שלכם ותנו למעצב לעצב (בשביל זה אתם משלמים לו).

דוד קסירר
CASIRER DESIGN

תפריט נגישות